Technická normalizace

Centrum technické normalizace pro požární ochranu

Centrum technické normalizace pro požární ochranu

(dále jen CTN PO).

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil společnosti PAVUS, a.s. „Licenci" k užívání označení CTN a Centrum technické normalizace. CTN PO je smluvně pověřeno zabezpečováním národní a mezinárodní spolupráce při tvorbě norem v daném oboru, poskytuje informace o právních předpisech a technických normách, nabízí odbornou spolupráci v oblasti technické normalizace (informace o připravovaných normách, vydaných normách či jejich změnách a zrušeních, o harmonizovaných normách k příslušnému nařízení vlády apod.), zejména zabezpečení aktivní účasti při tvorbě evropských a mezinárodních norem, zlepšení informovanosti technické veřejnosti a jejího zapojení do tvorby norem a zavádění a používání norem v praxi.

CTN PO zajišťuje a nabízí:

  • poradenství v oblasti právní a věcné problematiky technické normalizace;
  • metodickou, odbornou či poradenskou pomoc při vypracování podnikových norem, technických specifikací či technických informací;
  • zpracovávání technických norem, řešení úkolů tvorby technických norem;
  • řešení úkolů mezinárodní spolupráce v daném oboru;
  • rozborové úkoly, studie českých, evropských a jiných normativních dokumentů;
  • překlady a odborné korektury norem a jiných dokumentů;
  • odborné, organizační a finanční zajištění úkolů technické normalizace;
  • systematické sledování a informování odborné veřejnosti o stavu technických norem a předpisů v uvedené oblasti;
  • úzkou a efektivní spolupráci odborníků ze zainteresovaných oblastí;
  • poradenství v oblasti managementu kvality pro daný obor.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7