Aktuality, Anotace a komentáře k vybraným normám

Aktuality, Anotace a komentáře k vybraným normám

 

Nový předseda TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Novým předsedou Technické normalizační komise (TNK 27) Požární bezpečnost staveb se stal doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, současný děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava. Zvolen byl na zasedání, které se konalo dne 8.12.2022. Věříme, že to byla správná volba a že předsednictví TNK 27 je v dobrých rukou.

Revize prEN 15269-2

Do 10.2.2023 probíhá připomínkové řízení k návrhu revize normy prEN 15269-2 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsets (Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav)

Zájemci o připomínkování této normy se mohou přihlásit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Hlasování o nových úkolech v CEN/TC 127

Do 10.2.2023 je možné se prostřednictvím CTN pro požární ochranu PAVUS, a.s. a dále národním normalizačním orgánem (dále jen NNO), kterým je Česká agentura pro standardizaci (ČAS), vyjádřit k návrhům usnesení o zařazení následujících nových normalizačních úkolů.

dokument

Název

N 3372

Revize EN 13381-3 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

N 3373

Revize EN 13381-4 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

N 3374

Revize EN 13381-7 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

N 3375

Revize EN 13381-8 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

N 3376

Návrh na nový normalizační úkol prEN 13381-XX Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část XX: Ochrana aplikovaná na hliníkové systémy

N 3377

Revize EN 15254-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

N 3378

Návrh na nový normalizační úkol prEN 1366-14 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 14: Těsnění částečných prostupů

N 3379

Návrh na nový normalizační úkol prEN 1366-XX Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část XX: 1-, 2-, 3-stranná potrubí

Za ČR se předpokládá souhlas se zařazením výše uvedených úkolů do plánu prací CEN/TC 127. Součástí hlasování je také otázka, zda se expert delegovaný NNO aktivně zúčastní řešení daného úkolu. Máte-li vážný zájem o tuto činnost, kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

FprEN 12259-13 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 13: ESFR sprinklers (Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: ESFR Sprinklery).

V září 2022 byl rozeslán konečný návrh této normy k připomínkám. Její vydání jako ČSN EN se předpokládá v příštím roce.

Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro sprinklery s rychlou odezvou a včasným potlačením požáru (ESFR) s K - faktory 200 (závěsné a stojaté), 240 (závěsné a stojaté), 320 (závěsné), 360 (závěsné), 400 (závěsné) a 480 (závěsné) v l.min-1.bar-1/2. Norma nemá přílohy ZA a proto se nepředpokládá její harmonizace s CPR.

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČ: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii