Aktuality, Anotace a komentáře k vybraným normám

Aktuality, Anotace a komentáře k vybraným normám

 

FprEN 14972-6

V CEN/TC 191 proběhne do 2023-03-16 hlasování o konečném návrhu další z řady norem týkající se zkušebních postupů pro ověření hasicí schopnosti mlhových hasicích zařízení. Jedná se o FprEN 14972-6 Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 6: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi zdvojené podlahy a podhledy.

Tento dokument specifikuje hodnocení vlastností mlhových hasicích zařízení používaných v podhledech a zdvojených podlahách s výškou od 300 mm do 800 mm. Postup je použitelný pro závěsné nebo stojaté automatické sprinklery na vodní mlhu, určené k použití v neomezeném objemu.

FprEN 14972-11

V CEN/TC 191 proběhne do 2023-03-16 hlasování o konečném návrhu další z řady norem týkající se zkušebních postupů pro ověření hasicí schopnosti mlhových hasicích zařízení. Jedná se o FprEN 14972-1 Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 11: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro kabelové kanály.

Tento dokument specifikuje požadavky na zkoušky hasicí schopnosti vodních mlhových hasicích zařízení používaných pro ochranu kabelových kanálů. Zkušební postup se vztahuje na systémy s s otevřenými hubicemi, které jsou aktivovány buď  automaticky nebo ručně.

Tyto části navazují a doplňují řadu schválených, publikovaných nebo rozpracovaných norem:

ČSN EN 14971-1

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba

prEN 14972-2

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 2: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro obchodní prostory

ČSN EN 14972-3

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 3: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro kanceláře, školy a hotely

prEN 14972-4

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 4: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro sklady

prEN 14972-5

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 5: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro garáže

FprEN 14972-6

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 6: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro zdvojené podlahy a podhledy

prEN 14972-7

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 7: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro komerční prostory s nízkým nebezpečím požáru

ČSN EN 14972-8

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3

ČSN EN 14972-9

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3

ČSN EN 14972-10

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 10: Zkušební postup systémů s otevřenými stranovými hubicemi pro ochranu átrií

FprEN 14972-11

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 11: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro kabelové kanály

prEN 14972-12

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 11: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro komerční fritézy

prEN 14972-13

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 11: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro mokré linky a podobná zpracovatelská zařízení

ČSN EN 14972-14

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 14: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech nad 260 m3

ČSN EN 14972-15

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 15: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech do 260 m3

ČSN EN 14972-16

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi

prEN 14972-17

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 17: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro rezidenční prostory

Také mlhová stabilní hasicí zařízení jsou vyhrazenými druhy požárně bezpečnostních zařízení podle §4, odst. (3), Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a Nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se jedná o výrobky, u kterých má výrobce, dovozce nebo distributor povinnost před jejich uvedením na trh provést u autorizované osoby posouzení shody. PAVUS, a.s. je takovou autorizovanou osobou a zájemcům nabízí provedení zkoušek hasicí schopnosti podle výše uvedených postupů a následné posouzení shody.

Nový předseda TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Novým předsedou Technické normalizační komise (TNK 27) Požární bezpečnost staveb se stal doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, současný děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava. Zvolen byl na zasedání, které se konalo dne 8.12.2022. Věříme, že to byla správná volba a že předsednictví TNK 27 je v dobrých rukou.

Revize prEN 15269-2

Do 10.2.2023 probíhá připomínkové řízení k návrhu revize normy prEN 15269-2 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsets (Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav)

Zájemci o připomínkování této normy se mohou přihlásit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Hlasování o nových úkolech v CEN/TC 127

Do 10.2.2023 je možné se prostřednictvím CTN pro požární ochranu PAVUS, a.s. a dále národním normalizačním orgánem (dále jen NNO), kterým je Česká agentura pro standardizaci (ČAS), vyjádřit k návrhům usnesení o zařazení následujících nových normalizačních úkolů.

dokument

Název

N 3372

Revize EN 13381-3 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

N 3373

Revize EN 13381-4 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

N 3374

Revize EN 13381-7 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

N 3375

Revize EN 13381-8 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

N 3376

Návrh na nový normalizační úkol prEN 13381-XX Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část XX: Ochrana aplikovaná na hliníkové systémy

N 3377

Revize EN 15254-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

N 3378

Návrh na nový normalizační úkol prEN 1366-14 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 14: Těsnění částečných prostupů

N 3379

Návrh na nový normalizační úkol prEN 1366-XX Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část XX: 1-, 2-, 3-stranná potrubí

Za ČR se předpokládá souhlas se zařazením výše uvedených úkolů do plánu prací CEN/TC 127. Součástí hlasování je také otázka, zda se expert delegovaný NNO aktivně zúčastní řešení daného úkolu. Máte-li vážný zájem o tuto činnost, kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

FprEN 12259-13 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 13: ESFR sprinklers (Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: ESFR Sprinklery).

V září 2022 byl rozeslán konečný návrh této normy k připomínkám. Její vydání jako ČSN EN se předpokládá v příštím roce.

Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro sprinklery s rychlou odezvou a včasným potlačením požáru (ESFR) s K - faktory 200 (závěsné a stojaté), 240 (závěsné a stojaté), 320 (závěsné), 360 (závěsné), 400 (závěsné) a 480 (závěsné) v l.min-1.bar-1/2. Norma nemá přílohy ZA a proto se nepředpokládá její harmonizace s CPR.

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7