Udržitelnost

Realizace a provoz čističky odpadních plynů

 

V rámci provádění požárních zkoušek stavebních výrobků a konstrukcí dochází k degradaci materiálů a vzniku nejrůznějších zplodin hoření. Za účelem ochrany ovzduší tak požární zkušebna PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí provozuje komplexní systém pro čištění odpadních plynů ze zkušebních pecí, který unikátním technologickým způsobem zajišťuje, aby hodnoty koncentrací znečišťujících látek vyhovovaly přísným legislativním požadavkům.

Toto řešení tak přispívá k zajištění udržitelnosti zkušebních aktivit společnosti PAVUS, a.s., díky nimž lze zkoumat chování stavebních konstrukcí a materiálů při požáru a předcházet tak skutečným požárům s možnými následky v podobě ztrát na životech i velkým ekologickým či materiálním škodám.

Udržitelnost

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7