Převzetí evropských norem

Převzetí evropských norem

Úkoly plánu technické normalizace
Převzetí evropských norem

 

Aktuální projekty Popis projektu
ČSN EN 17407

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly – Sběrače a rozdělovače PN 16

Tento dokument stanovuje požadavky a zkoušky, které se vztahují na

 • sběrače PN 16 se jmenovitým tlakem 16 bar (1,6 MPa), které používají hasiči ke spojení dvou nebo více vstupů do jednoho nebo více výstupů;
 • rozdělovače PN 16 se jmenovitým tlakem 16 bar (1,6 MPa), které používají hasiči k rozdělení jednoho nebo více vstupů do dvou nebo více výstupů
ČSN EN 16925+AC

Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení pro rezidenční prostory – Navrhování, instalace a údržba

Tento dokument:

 • stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro návrh, montáž, zásobování vodou a ochranu proti zpětnému průtoku, pro přejímku zařízení, údržbu a zkoušení stabilních sprinklerových zařízení pro rezidenční prostory.
 • je určen pro ty, kteří se zabývají nákupem, navrhováním, montáží, zkoušením, kontrolou, schvalováním, provozováním a údržbou samočinných sprinklerových zařízení pro rezidenční prostory s cílem zajistit, aby taková zařízení byla funkční po celou dobu jejich životnosti
 • stanovuje konstrukční detaily budov, které jsou nezbytné pro uspokojivou funkci sprinklerových zařízení pro rezidenční prostory vyhovujících této normě
 • platí pro jakýkoli doplněk, rozšíření, opravu nebo jinou modifikaci sprinklerového zařízení pro rezidenční prostor
 • nevztahuje se na situace, jako je žhářství, kdy může dojít k požárům se škodlivým úmyslem na více místech současně
 • vysvětluje co to jsou rezidenční prostory z hlediska národních norem pro navrhování požární bezpečnosti budov řady ČSN 73 08XX
ČSN EN 14972-1

Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování, instalace, inspekce a údržba.

Tento dokument:

 • specifikuje požadavky a poskytuje doporučení pro návrh, instalaci, kontrolu a údržbu všech typů mlhových hasicích zařízení pevných instalovaných v pozemních stavbách.
 • je určen pro zařízení s automatickými mlhovými hubicemi a zaplavovacími zařízeními napájené samostatnými čerpadlem nebo čerpacími systémy.
 • vztahuje se pouze na aplikace a prostory, na které se vztahují zkušební postupy systému podle řady norem EN 14972-XX.
 • nevztahuje se na problematiku vodní mlhy spojené s ochranou proti výbuchu a/nebo použitím ve vozidlech.
 • nepokrývá všechny legislativní požadavky. V některých zemích platí zvláštní národní předpisy, které mají přednost před tímto dokumentem. Uživatelům tohoto dokumentu se doporučuje, aby se informovali o použitelnosti nebo nepoužitelnosti tohoto dokumentu příslušnými vnitrostátními orgány.

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7