Certifikace

Certifikace

Pro potřeby výrobců a distributorů / dovozců, případně zplnomocněných zástupců, kteří uvádějí na trh stanovené stavební výrobky nebo zabudovávají tyto výrobky do staveb, provádí PAVUS, a.s. certifikaci těchto výrobků, na základě typu výrobku a požadavku na jeho posouzení podle národní resp. evropské legislativy (v harmonizované sféře). Dále je možné vypracovat dobrovolnou certifikaci pro stavební výroby, které nejsou stanovenými.

Informace o vydaných, omezených, pozastavených a odejmutých/zrušených certifikátech, jako jsou datum vystavení dokumentu, informace o jeho platnosti, předmět certifikace, použitá kriteriální norma/technická specifikace nebo název výrobce/držitele Vám rádi sdělíme e-mailem. Pro ověření pravosti dokumentů můžete zaslat dotaz (případně s přiloženou kopií dokumentu) na e-mailovou adresu vedoucího CO-V. Vydané certifikační dokumenty a jejich kopie poskytujeme pouze držitelům dokumentů, kteří jsou jejich vlastníky na základě smluvního vztahu.

Národní certifikace

PAVUS, a.s. jako Autorizovaná osoba 216 v rozsahu Rozhodnutí (skupiny výrobků) provádí posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – certifikace (podle §5 či §5a); posouzení systému řízení výroby (podle §6); ověření shody (podle §7).

PAVUS, a.s. jako Autorizovaná osoba 216 v rozsahu Rozhodnutí vykonává posuzování shody podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky. 

Rozhodnutí o autorizaci k NV 163
Stáhnout dokument
Rozhodnutí o autorizaci k NV 173
Stáhnout dokument

Evropská certifikace

PAVUS, a.s. jako Oznámený subjekt 1391 v rozsahu Oprávnění (skupiny výrobků) provádí posuzování vlastností příslušným systémem posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP, systém 1+ nebo systém 1 nebo systém 2+), uvedeným v harmonizované evropské normě, podle nařízení EP a Rady EU č. 305/2011.

Oprávnění k činnosti OS, včetně skupin výrobků, pro které Vám můžeme nabídnout posouzení naleznete níže nebo v databázi NANDO.

Oprávnění k činnosti OS
Stáhnout dokument
Skupiny výrobků OS 1391
Stáhnout dokument

Certifikační orgán na výrobky

PAVUS, a.s. jako Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3041 v rozsahu Osvědčení o akreditaci (certifikace produktů) vykonává dobrovolnou certifikaci (posuzování shody) podle certifikačního schématu PAVUS-2 nebo PAVUS-3 pro stavební výrobky, které nejsou stanovenými (podle Nařízení vlády nebo Nařízení EP a Rady). Jedná se především o Protipožární bezpečnostní skříně, bezpečnostní úschovné objekty, úložné skříně; Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru – podle DIN 4102-12.

Osvědčení o akreditaci
Stáhnout dokument
Příloha k osvědčení o akreditaci
Stáhnout dokument

Ostatní

Mimo výše uvedených služeb nabízí PAVUS, a.s. také dobrovolnou certifikaci (posuzování shody) pro stavební výrobky, které nejsou stanovenými (podle Nařízení vlády či Nařízení EP a Rady). V případě zájmu o tento druh certifikace Vám rádi poskytneme bližší informace.

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii