Certifikace

Certifikace

Pro potřeby výrobců a distributorů / dovozců, případně zplnomocněných zástupců, kteří uvádějí na trh stanovené stavební výrobky nebo zabudovávají tyto výrobky do staveb, provádí PAVUS, a.s. certifikaci těchto výrobků, na základě typu výrobku a požadavku na jeho posouzení podle národní resp. evropské legislativy (v harmonizované sféře). Dále je možné vypracovat dobrovolnou certifikaci pro stavební výroby, které nejsou stanovenými.

Informace o vydaných, omezených, pozastavených a odejmutých/zrušených certifikátech, jako jsou datum vystavení dokumentu, informace o jeho platnosti, předmět certifikace, použitá kriteriální norma/technická specifikace nebo název výrobce/držitele Vám rádi sdělíme e-mailem. Pro ověření pravosti dokumentů můžete zaslat dotaz (případně s přiloženou kopií dokumentu) na e-mailovou adresu vedoucího CO-V. Vydané certifikační dokumenty a jejich kopie poskytujeme pouze držitelům dokumentů, kteří jsou jejich vlastníky na základě smluvního vztahu.

Národní certifikace

PAVUS, a.s. jako Autorizovaná osoba 216 v rozsahu Rozhodnutí (skupiny výrobků) provádí posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – certifikace (podle §5 či §5a); posouzení systému řízení výroby (podle §6); ověření shody (podle §7).

PAVUS, a.s. jako Autorizovaná osoba 216 v rozsahu Rozhodnutí vykonává posuzování shody podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky. 

Rozhodnutí o autorizaci k NV 163
Stáhnout dokument
Rozhodnutí o autorizaci k NV 173
Stáhnout dokument

Evropská certifikace

PAVUS, a.s. jako Oznámený subjekt 1391 v rozsahu Oprávnění (skupiny výrobků) provádí posuzování vlastností příslušným systémem posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP, systém 1+ nebo systém 1 nebo systém 2+), uvedeným v harmonizované evropské normě, podle nařízení EP a Rady EU č. 305/2011.

Oprávnění k činnosti OS, včetně skupin výrobků, pro které Vám můžeme nabídnout posouzení naleznete níže nebo v databázi NANDO.

Oprávnění k činnosti OS
Stáhnout dokument
Skupiny výrobků OS 1391
Stáhnout dokument

Certifikační orgán na výrobky

PAVUS, a.s. jako Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3041 v rozsahu Osvědčení o akreditaci (certifikace produktů) vykonává dobrovolnou certifikaci (posuzování shody) podle certifikačního schématu PAVUS-2 nebo PAVUS-3 pro stavební výrobky, které nejsou stanovenými (podle Nařízení vlády nebo Nařízení EP a Rady). Jedná se především o Protipožární bezpečnostní skříně, bezpečnostní úschovné objekty, úložné skříně; Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru – podle DIN 4102-12.

Osvědčení o akreditaci
Stáhnout dokument
Příloha k osvědčení o akreditaci
Stáhnout dokument
Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace
Stáhnout dokument

Ostatní

Mimo výše uvedených služeb nabízí PAVUS, a.s. také dobrovolnou certifikaci (posuzování shody) pro stavební výrobky, které nejsou stanovenými (podle Nařízení vlády či Nařízení EP a Rady). V případě zájmu o tento druh certifikace Vám rádi poskytneme bližší informace.

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7