Zkušební předpisy

Zkušební předpisy


ZKUŠEBNÍ PŘEDPISY PAVUS, a.s.

stav k 01.01.2017


  

Zkušební předpis číslo Název Datum prvního vydání Platnost Poznámka
ZP-1/1991:2000 ZP pro stanovení kouřotěsnosti požárních uzávěrů 20.05.1991 zrušen platnost výsledků do 28.2.2007, viz ČSN EN 1634-3
ZP-2/1991:2000 ZP pro stanovení šíření požáru střešním pláštěm 23.12.1991 ano výsledky použitelné do 31.12.2007
ZP-3/1992:2000 ZP pro stanovení požární bezpečnosti komínů malých průřezů 17.01.1992 zrušen platnost výsledků do konce přechodných období hEN
ZP-4/1992:2000 ZP pro stanovení požární odolnosti kabelových ucpávek 22.12.1992 zrušen

nahraženo ČSN EN 1366-3, platnost výsledků omezena platností klasifikačního osvědčení

ZP-5/1994 ZP pro stanovení požární odolnosti a těsnosti požárních klapek 14.03.1994 zrušen nahrazen ČSN EN 1366-2, výsledky již neplatné
ZP- 6/1995:2000 ZP pro stanovení požární odolnosti zasklených konstrukcí 17.10.1995 ano platí omezeně pouze pro obvodové závěsové stěny
ZP-7/1995:2000 ZP pro stanovení požární odolnosti těsnicích systémů prostupů potrubí požárně dělicími konstrukcemi 17.10.1995 zrušen nahraženo ČSN EN 1366-3, platnost výsledků omezena platností klasifikačních osvědčení
ZP-8/1990:2000 ZP pro stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů o průřezu menším než  90 000 mm2 1996 zrušen k 31.08.2004 platnost výsledků je upravena v klasifikačních osvědčeních, nejdéle však do 31.12.2010
ZP-8/1990:2008 ZP pro zkoušení požární odolnosti větracích zpěňujících mřížek o průřezu do 90 000 mm2  1.3.2008 Obnovena platnost platnost výsledků je upravena v klasifikačních osvědčeních
ZP-9/1997:2000 ZP pro stanovení příspěvku protipožárních ochran ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí 30.04.1998 ano platí jako alternativní postup k ČSN P ENV 13381-7
ZP-10/1998 ZP pro zařízení pro odvod tepla a kouře - přirozený odvod 19.05.1998 zrušen nahraženo ČSN EN 12101-2
ZP-11/1998 ZP pro zařízení pro regulaci kouře a tepla - nucelý odvod 30.11.1998 zrušen nahraženo ČSN EN 12101-3, platnost výsledků do konce přechodného období hEN-01.04.2005
ZP-12/1999:2000 ZP pro stanovení příspěvku protipožárních ochran ke zvýšení požární odolnosti betonových konstrukcí 19.10.1999 zrušen identické s ČSN P ENV 13381-3, výsledky zkoušek platí
ZP-13/2000 ZP pro stanovení požární odolnosti výtahových šachetních dveří 26.0.7.2000 zrušen nahraženo ČSN EN 81-58, výsledky zkoušek platí
ZP-14/2000 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí (podle zrušené ČSN 730851) 01.08.2000 zrušen konfliktní s ČSN EN 13631, výsledky již neplatné
ZP-15/2000 Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů (podle zrušené ČSN 730852) 01.08.2000 zrušen konfliktní s ČSN EN 1363-1, výsledky již neplatné
ZP-16/2000 Zkouška ohnivzdornosti (podle zrušené ČSN 911268 Ohnivzdorné skříně lehké-Základní ustanovení čl.18 a 23) 01.08.2000 ano  
ZP-17/2001 ZP pro zkoušení vlastností a chování zpěnitelných protipožárních materiálů včetně pásek a těsnění 01.06.2002 ano  
ZP-18/2002 ZP-Zkouška těsnosti 12.06.2002 ano  
ZP-19/2002 ZP-Tlaková zkouška 12.06.2002 ano  
ZP-20/2002 ZP-Měření průtoku 12.06.2002 ano  
ZP-21/2002 ZP-Měření délky dostřiku 12.06.2002 ano  
ZP-22/2002 ZP-Zkoušky vlivu tepla a chladu 12.06.2002 ano  
ZP-23/2002 ZP-Zjištění rozměrů 12.06.2002 ano  
ZP-24/2002 ZP-Zjištění hmotnosti 12.06.2002 ano  
ZP-25/2002 ZP-Měření ovládacích momentů  a ovládacích sil 12.06.2002 ano  
ZP-26/2003 ZP na klapky pro řízení odvodu kouře a tepla 27.06.2003 ano  
ZP-27/2003:2006 ZP pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí-systémů v případě požáru 8.2.2006 ano Výsledky je možné překlasifikovat podle ZP-27/2008
 ZP-27/2008 ZP  Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí - kabelových tras v případě požáru 31.10.2008   ano  Výsledky je možné překlasifikovat podle ČSN 73 0895
ZP-28/2004 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot (podle zrušené ČSN 730862)   ano výsledky platné do 31.12.2007, pouze pro dohledy nad certifikáty vydanými AO
ZP-30/2012 Ověřování požárních charakteristik stěn zkouškou ve velkém měřítku 08.06.2016 ano  

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7