Služby

PAVUS, a.s. jako Autorizovaná osoba 216 na základě Rozhodnutí a v jeho rozsahu (skupiny výrobků) provádí posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – certifikace (podle §5 či §5a); posouzení systému řízení výroby (podle §6); ověření shody (podle §7).

PAVUS, a.s. jako Autorizovaná osoba 216 na základě Rozhodnutí a v jeho rozsahu výrobků vykonává posuzování shody podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky.

PAVUS, a.s. jako Oznámený subjekt 1391 na základě Oprávnění a v jeho rozsahu (skupiny výrobků) provádí posuzování vlastností příslušným systémem posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP, systém 1+ nebo systém 1 nebo systém 2+), uvedeným v harmonizované evropské normě, podle nařízení EP a Rady EU č. 305/2011.

PAVUS, a.s. jako Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3041 na základě Osvědčení o akreditaci č. 314/2021 a v jeho rozsahu (certifikace produktů) vykonává posuzování shody podle certifikačního schématu PAVUS-2 nebo PAVUS-3.

PAVUS, a.s. jako COV 3041 klasifikuje výsledky zkoušek a o tom vystavuje Protokoly o klasifikaci:

 • reakce na oheň podle (ČSN) EN 13501-1;
 • požární odolnosti podle (ČSN) EN 13501-2 nebo (ČSN) EN 13501-3+A1 nebo (ČSN) EN 13501-4;
 • střech vystavených působení vnějšího požáru podle (ČSN) EN 13501-5;
 • zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru podle ČSN 73 0895.

PAVUS, a.s. jako COV 3041 posuzuje záměny v rámci rozšířené aplikace výsledků zkoušek a o tom vystavuje Protokoly o rozšířené aplikaci:

 • požární odolnosti, např.:
  • nosné zděné stěny, resp. nosníky podle (ČSN) EN 15080-8, resp. (ČSN) EN 15080-12;
  • dveří a uzávěrů podle (ČSN) EN 15269-x;
  • nenosné stěny, resp. podhledy z kovových sendvičových panelů podle (ČSN) EN 15254-5, resp. (ČSN) EN 15254-7;
  • nenosné stěny – zdicí prvky a sádrové tvárnice, resp. lehké příčky podle (ČSN) EN 15254-2, resp. (ČSN) EN 15254-3;
  • nenosné stěny – zasklené konstrukce podle (ČSN) EN 15254-4;
  • nenosné stěny – závěsové obvodové stěny podle (ČSN) EN 15254-6;
  • požárně odolná vzduchotechnická potrubí podle (ČSN) EN 15882-1+A1;
  • požární klapky podle (ČSN) EN 15882-2;
  • těsnění prostupů podle (ČSN) EN 15882-3;
  • těsnění spár podle (ČSN) EN 15882-4
 • střech vystavených působení vnějšího požáru podle (ČSN) EN 13501-5;
 • zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru podle ČSN 73 0895.

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7