Aktuality

Rozšíření činností

Rozhodnutím č. 1/2022 ze dne 14.3.2022 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pověřuje PAVUS, a.s. k posuzování shody s technickými požadavky na vybrané stavební výrobky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2002 Sb. a č. 215/2016 Sb. Toto Rozhodnutí nahrazuje dřívější Rozhodnutí č. 3/2018 a doplňuje skupiny výrobků. PAVUS, a.s. – AO 216 tak nadále poskytuje výrobcům, distributorům a/nebo dovozcům služby v oblasti posuzování shody dříve i nově stanovených výrobků. Mezi nově stanovené výrobky patří zejména:

Pol. č. 3/2   Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy

pol. č. 3/4   Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva

pol. č. 3/8   Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce

Pol. č. 4/2   Konstrukční kovové stavební díly

Pol. č. 5/8

a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

b) Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru

c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních krytin pro použití jiná

Pol. č. 5/11   Tmely, maltoviny, lepidla a těsnicí pásky

Pol. č. 5/14   Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva

Pol. č. 11/1   Výrobky pro tuhé podlahové povrchy

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7