Požární zkušebnictví

Technické prostředky a zařízení PO

Zkušebna disponuje prostory pro zkoušky Technických prostředků a zařízení požární ochrany.

Rozsah prováděných zkoušek je zde velmi široký. Proto doporučujeme předběžnou konzultaci dle Vašich individuálních požadavků.

V této oblasti nabízíme zejména:

  • Zkoušky komponentů nebo systémů, které používá hasičský záchranný sbor (jednotky HZS) jako jsou požární hadice, požární proudnice, ventily, navijáky, hydranty, apod. podle základních norem ČSN EN 15889, ČSN 80 8715, ČSN EN ISO 1402
  • Zkoušky komponentů nebo systémů stabilních hasicích zařízení, které jsou umístěné v budovách nebo průmyslových zařízení: sprinklerová vodní a sprejová zařízení, plynová, prášková a pěnová zařízení podle základních norem ČSN EN 12259, ČSN EN12416, ČSN EN 13565, ČSN P CEN/TS 14972, ČSN P CEN/TR 15276
  • Zkoušky hasicích médií jako jsou, kromě vody, hasicí prášky, plyny, vodní mlha, hasicí pěnidla a aerosoly podle základních norem ČSN EN 1568, ČSN EN 61

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7