Požární zkušebnictví

Střechy

Zkušebna PAVUS provádí zkoušky konstrukcí střech vystavených působení vnějšího požáru podle normy ČSN P CEN/TS 1187 Metody 1 či Metody 3. Nabízíme taktéž návazné zatřídění těchto konstrukcí podle normy ČSN EN 13501-5 do klasifikačních tříd např. Broof(t1) nebo Broof(t3).

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7