Požární zkušebnictví

Požární odolnost

V rámci zkoušek požární odolnosti jsou využívána především níže uvedená zařízení:

Horizontální zkušební pec velká (rozměry 3 x max. 8,4 m)
 • délka pece nastavitelná podle délky zkoušeného vzorku
 • možnost zatěžování kusovou zátěží nebo v případě většího zatížení hydraulickými válci
 • zkoušení vodorovných konstrukcí (stropy, střechy, podhledy, podhledy namáhané shora, nosníky, ochrany konstrukcí, kabelové trasy pod napětím, prostupy skrz stropy, výrobky osazené ve stropu, …)
 • např. normy řady ČSN EN 13381-x, ČSN EN 1364-2, ČSN EN 1365-x, ČSN EN 1366-x, ČSN 73 0895, …
Horizontální zkušební pec malá (rozměry 3 x 4 m)
 • možnost zatěžování pouze kusovou zátěží, tzn. využití pro méně zatěžované nebo nezatěžované konstrukce
 • zkoušení vodorovných konstrukcí (stropy, střechy, podhledy, nosníky, ochrany konstrukcí, výrobky osazené ve stropu, …)
 • např. normy řady ČSN EN 13381-x, ČSN EN 1364-2, ČSN EN 1365-x, ČSN EN 1366-x, …
Stěnové pece (základní rozměry 3 x 3 m)
 • zkoušení nosných i nenosných konstrukcí
 • zatěžování nosných stěn hydraulickými válci až do 200 t
 • zkoušení svislých plošných konstrukcí (nosné stěny, nenosné stěny, vrata, dveře, prostupy skrz stěny, výrobky osazené ve stěně, …)
 • např. normy řady ČSN EN 1364-x, ČSN EN 1365-1, ČSN EN 1366-x, ČSN EN 1634-1, …
Stěnová pec zvětšená (max. rozměry 5 x 6 m)
 • jednu ze stěnových pecí je možno v případě potřeby variabilně zvětšit na šířku 5 m a výšku 3, 4, 5 nebo 6 m
 • zkoušení nenosných konstrukcí
 • zkoušení převážně nenosných stěn nebo vrat a dveří, které není možné z rozměrových důvodů zkoušet u pece standardních rozměrů
 • např. normy ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1634-1, …
Sloupová pec (výška 3 m)
 • unikátní pec pro zkoušky sloupů a pilířů
 • při využití pouze poloviny pece je možno zkoušet i nosné stěny s vysokým zatížením, řádově do cca 400 t
 • normy řady ČSN EN 13381-x, ČSN EN 1365-1, ČSN EN 1665-4
Pec pro zkoušky vzduchotechniky
 • speciální pec pro zkoušky vzduchotechnických prvků - potrubí, klapky, ventilátory
 • normy řady ČSN EN 1366-x
Trezorová pec
 • unikátní pec (uzavřená komora) pro zkoušky trezorů a trezorových skříní
 • normy ČSN EN 1047-1, ČSN EN 14470-1
Malá univerzální pec

Malá univerzální pec

 • malá pec umožňující zkoušet jak svislé vzorky do exponovaného rozměru 0,86 x 0,86 m, tak i vodorovné vzorky do exponovaného rozměru 0,85 x 0,35 m
Zkušební komora pro zkoušky kouřotěsnosti
 • speciální komora pro zkoušky kouřotěsných dveří
 • norma ČSN EN 1634-3

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7