Požární zkušebnictví

Reakce na oheň

  • laboratoře PAVUS jsou vybaveny komplexním zkušebním zázemím pro stanovení všech tříd reakce na oheň, tedy A až F
  • zkoušky reakce na oheň se provádí na dvou pracovištích – ve Veselí n. Lužnicí a dále v centru AdMaS v Brně
  • např. ČSN EN ISO 1716, ČSN EN ISO 1182, ČSN EN 13823, ČSN EN ISO 11925-2 aj.

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7