Aktuality

Sdělení ohledně platnosti PKO pro lehké střešní pláště s trapézovým plechem

Tímto sdělujeme, že Požárně klasifikační osvědčení (PKO) požární odolnosti, vydaná naší společností, pro výrobek střešní skládané konstrukce s trapézovým plechem ve skladbě s MW tl. 2x 30 mm pro požární odolnost REI 30 hodnotí druh konstrukce DP1 (při splnění podmínek dle ČSN 73 0810, čl. 3.2.3.2) s platností do 30.6.2024.

PKO po tomto datu hodnotí dané skladby s uvedenou požární odolností jako druh konstrukce DP3.

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7