Fire testing

Fire resistance

During the fire resistance tests, the following equipment is mainly used:

Large horizontal test furnace (dimensions 3 m x up to 8.4 m)
 • the length of the furnace can be adjusted according to the length of the test specimen
 • there is a possibility of loading with block loads or, in the case of greater load, with hydraulic cylinders
 • testing of horizontal constructions (floors, roofs, ceilings, ceilings exposed from above, beams, construction protections, live cable systems, ceiling penetrations, products embedded in the floor,...)
 • standards such as ČSN EN 13381-x, ČSN EN 1364-2, ČSN EN 1365-x, ČSN EN 1366-x, ČSN 73 0895,…
Horizontální zkušební pec malá (rozměry 3 x 4 m)
 • možnost zatěžování pouze kusovou zátěží, tzn. využití pro méně zatěžované nebo nezatěžované konstrukce
 • zkoušení vodorovných konstrukcí (stropy, střechy, podhledy, nosníky, ochrany konstrukcí, výrobky osazené ve stropu, …)
 • např. normy řady ČSN EN 13381-x, ČSN EN 1364-2, ČSN EN 1365-x, ČSN EN 1366-x, …
Stěnové pece (základní rozměry 3 x 3 m)
 • zkoušení nosných i nenosných konstrukcí
 • zatěžování nosných stěn hydraulickými válci až do 200 t
 • zkoušení svislých plošných konstrukcí (nosné stěny, nenosné stěny, vrata, dveře, prostupy skrz stěny, výrobky osazené ve stěně, …)
 • např. normy řady ČSN EN 1364-x, ČSN EN 1365-1, ČSN EN 1366-x, ČSN EN 1634-1, …
Stěnová pec zvětšená (max. rozměry 5 x 6 m)
 • jednu ze stěnových pecí je možno v případě potřeby variabilně zvětšit na šířku 5 m a výšku 3, 4, 5 nebo 6 m
 • zkoušení nenosných konstrukcí
 • zkoušení převážně nenosných stěn nebo vrat a dveří, které není možné z rozměrových důvodů zkoušet u pece standardních rozměrů
 • např. normy ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1634-1, …
Sloupová pec (výška 3 m)
 • unikátní pec pro zkoušky sloupů a pilířů
 • při využití pouze poloviny pece je možno zkoušet i nosné stěny s vysokým zatížením, řádově do cca 400 t
 • normy řady ČSN EN 13381-x, ČSN EN 1365-1, ČSN EN 1665-4
Pec pro zkoušky vzduchotechniky
 • speciální pec pro zkoušky vzduchotechnických prvků - potrubí, klapky, ventilátory
 • normy řady ČSN EN 1366-x
Trezorová pec
 • unikátní pec (uzavřená komora) pro zkoušky trezorů a trezorových skříní
 • normy ČSN EN 1047-1, ČSN EN 14470-1
Malá univerzální pec

Malá univerzální pec

 • malá pec umožňující zkoušet jak svislé vzorky do exponovaného rozměru 0,86 x 0,86 m, tak i vodorovné vzorky do exponovaného rozměru 0,85 x 0,35 m
Zkušební komora pro zkoušky kouřotěsnosti
 • speciální komora pro zkoušky kouřotěsných dveří
 • norma ČSN EN 1634-3

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

ID number: 60193174
VAT number: CZ60193174

registered in the commercial register of
the Municipal Court in Prague, section B, inset 2309

Contact

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Data box: ft3fii7