českyEnglishDeutsch

ZKOUŠKY HASICÍ SCHOPNOSTIMLHOVÉHO STABILNÍHO ZAŘÍZENÍ

23.5.2011

Zkoušky hasicí schopnosti mlhového stabilního zařízení byly provedeny v Požární zkušebně PAVUS, a.s.

 

Program zkoušek byl sestaven podle Pokynů pro vypracování reprezentativních postupů zkoušky hasicí schopnosti mlhových zařízení, uvedených v příloze B, ČSN P CEN/TS 14972 a dalších podmínek, které vycházejí z návrhových norem požární bezpečnosti staveb v ČR. Zejména z ČSN 73 0802, ale také ze zásad požárně bezpečnostního inženýrství uvedených v ISO TR/13387-7.

 

Pro dané zkoušky byla postavena speciální zkušební komora, ve které byly pro každý jednotlivý pokus monitorovány průběhy teplot v místnosti, množství kyslíku a průběhy tlaků ve stanovených bodech.

 

Závěr: výsledky zkoušek hasicí schopnosti potvrdily základní parametry pro návrh a instalaci mlhových zařízení pro danou aplikaci. Současně bylo potvrzeno, jak důležité je připravit varianty požárních scénářů a jak choulostivé mohou být změny určitých parametrů (geometrie pokrytí, výměna vzduchu, reakční doba, druh hořlavé látky, doba rozhořívání, pracovní tlak, typ mlhové hlavice/hubice, atd.) na výsledné hodnocení úspěšnosti pokusu tj. potlačení požáru a/nebo uhašení požáru.

 

Záběr termovizní kamerou ze zkoušky je možné si prohlédnout zde.  

Tisknout: