českyEnglishDeutsch

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 305/2011

12.7.2013

Od 1.7.2013 je platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.  Ve zkratkách lze uvést, že „CPR“ nahrazuje „CPD“.

 

PAVUS, a.s., dříve notifikován k činnostem podle CPD, plynule přešel k OPRÁVNĚNÍ k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu CPR.

 

Rozsah oprávnění je zveřejněn také v elektronickém informačním systému Evropské komise NANDO.

Tisknout: