českyEnglishDeutsch

Aktuality

Označení CE požárních dveří, vrat a oken podle EN 16034 - seminář 15.9.2016

19.7.2016

Označení CE požárních dveří, vrat a oken podle EN 16034 bude možné již od listopadu letošního roku

Podrobnosti

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb

19.7.2016

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení byla publikována s účinností od srpna 2016

Podrobnosti

Medaile pro ředitele PAVUS, a.s.

13.11.2015

Slavnostní předávání medailí a plaket Hasičského záchranného sboru ČR.

Podrobnosti

Přechod z normy EN 45011 na ISO 17065

23.9.2014

PAVUS, a.s. se nově řídí kriteriální normou ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby.

Podrobnosti

Výzva k předložení akcií

30.3.2014

Výzva k předložení akcií k vyznačení změn

Podrobnosti

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 305/2011

12.7.2013

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS je platné od 1.7.2013

Podrobnosti

JAK VRÁTIT VÁŽNOST POŹÁRNÍ OCHRANĚ - NÁŠ KAŽDODENNÍ KONTAKT S PBZ

8.7.2013

ve dnech 19.-20.6.2013 proběhla 6. mezinárodní konference

Podrobnosti

ZKUŠEBNÍ PŘEDPIS ZP-30/2012

25.6.2012

Ověřování požárních charakteristik stěn zkouškou ve velkém měřítku

Podrobnosti

NOVÉ VÝROBKY POD ZNAČKOU SHODY CE

31.10.2011

nová autorizace pro PAVUS, a.s.

Podrobnosti

ETAG 018 a ETAG 026

31.10.2011

ETAG 018 - Výrobky pro ochranu stavebních prvků a konstrukcí před požárem a ETAG 026 - Výrobky pro požární těsnění jsou v rozsahu naší autorizace a notifikace

Podrobnosti