českyEnglishDeutsch

Aktuality

Nová rozhodnutí Komise

2.4.2010

Dne 11.2.2010 byly uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie č.38 čtyři nová rozhodnutí Komise, kterými se stanoví třídy reakce na oheň.

Podrobnosti

Výstavba čističky odpadních plynů

1.1.2010

společnosti PAVUS, a.s. ve veselí nad Lužnicí

Podrobnosti

HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

20.11.2009

Centrum technické normalizace pro požární ochranu, PAVUS, a.s. vydává novou publikaci

Podrobnosti

Nová příloha k akreditaci

6.11.2009

Dne 26.10.2009 získala zkušební laboratoř PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí novou přílohu k akreditaci.

Podrobnosti

PRAVIDELNÝ PROSINCOVÝ SEMINÁŘ 8.12.2009

15.10.2009

Vliv změn technických a normativních dokumentů na posuzování shody stavebních výrobků v oblasti aktivní a pasivní požární bezpečnosti

Podrobnosti

WORKSHOP 22.10.2009

25.9.2009

Zateplování budov z pohledu požární bezpečnosti

Podrobnosti

Nová příloha č. 3

13.8.2009

k osvědčení o akreditaci č. 479/2007

Podrobnosti

PRODEJ NOREM

5.8.2009

pro oblast požární ochrany

Podrobnosti

WORKSHOP 22.9.2009

5.8.2009

Vodní sprejová stabilní a hasicí zařízení podle ČSN P CEN/TS 14816 Aerosolová stabilní hasicí zařízení podle ČSN P CEN/TS 15276, část 1 a 2

Podrobnosti

Řádná valná hromada v roce 2009

11.6.2009

se uskutečnila 18. května 2009 a rozhodla mimo jiné o výplatě dividend za rok 2008.

Podrobnosti