českyEnglishDeutsch

Aktuality

Nová příloha č. 4

17.9.2010

k osvědčení o akreditaci č. 479/2007

Podrobnosti

Valná hromada v roce 2010

25.6.2010

se uskutečnila v pátek 25.6.2010 a rozhodla mimo jiné o výplatě dividend za rok 2009.

Podrobnosti

Požární bezpečnost silničních tunelů v ČR

4.6.2010

na semináři "Výrobky pro silniční infrastrukturu" (21.-22.9.2010)

Podrobnosti

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

17.5.2010

Dne 25.6.2010 se uskuteční řádná valná hromada společnosti.

Podrobnosti

Nová rozhodnutí Komise

2.4.2010

Dne 11.2.2010 byly uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie č.38 čtyři nová rozhodnutí Komise, kterými se stanoví třídy reakce na oheň.

Podrobnosti

Výstavba čističky odpadních plynů

1.1.2010

společnosti PAVUS, a.s. ve veselí nad Lužnicí

Podrobnosti

HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

20.11.2009

Centrum technické normalizace pro požární ochranu, PAVUS, a.s. vydává novou publikaci

Podrobnosti

Nová příloha k akreditaci

6.11.2009

Dne 26.10.2009 získala zkušební laboratoř PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí novou přílohu k akreditaci.

Podrobnosti

PRAVIDELNÝ PROSINCOVÝ SEMINÁŘ 8.12.2009

15.10.2009

Vliv změn technických a normativních dokumentů na posuzování shody stavebních výrobků v oblasti aktivní a pasivní požární bezpečnosti

Podrobnosti

WORKSHOP 22.10.2009

25.9.2009

Zateplování budov z pohledu požární bezpečnosti

Podrobnosti