českyEnglishDeutsch

Výstavba čističky odpadních plynů

1.1.2010

 

 

 

 Pro vodu vzduch a přírodu

 

 

 

 

 

 

 

Dne 3.12.2009 se konalo slavnostní zahájení provozu Čističky odpadních plynů v Požární zkušební PAVUS, a.s.

ve Veselí nad Lužnicí.

 

Projekt byl realizován v letech 2007-2009 a byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Předmětem podpory byla realizace zařízení snižující množství těkavých organických látek emitovaných do ovzduší v areálu Požární zkušebny  společností PAVUS, a.s.. Byla vybudována Čistička odpadních plynů, která odstraňuje organické látky vznikající při spalovacích zkouškách testovaných vzorků. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí VOC na 0,05 t/rok.

 

Celkové uznatelné náklady na akci činily 6 200 000 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 4 641 181 (75%), příspěvek státního rozpočtu ČR 819 032 (13%) a příspěvek PAVUS, a.s. 739 787 (12%).

Tisknout: