českyEnglishDeutsch

Zavedení nového zkušebního předpisu ZP- 27/2006

7.6.2006

Na zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru závisí správná a spolehlivá funkce mnoha výrobků nejen z kategorie požárně bezpečnostních zařízení, ale i celých systémů budov, případně technologií. Vzhledem k dosavadní absenci evropských norem pro zkoušení těchto systémů a stanovení jejich třídy funkčnosti zpracoval PAVUS, a.s. Zkušební předpis ZP-27/2006, jehož základem je DIN 4102-12. Na rozdíl od DIN 4102-12 zkušební předpis plně respektuje ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1363-2 a v požárních scénářích je flexibilnější, rovněž tak v zatížení konstrukcí. Předpis ve své konečné podobě akceptuje závěry jednání zástupců MV-Hasičského záchranného sboru ČR, projektantů, investorů i dodavatelů staveb. Vychází z principu, že požadavek třídy funkčnosti kabelového zařízení (P) musí být navržen v rámci projektového řešení stavby a musí být prokázáno, že požadovaná třída funkčnosti kabelového zařízení zajišťuje funkčnost tohoto zařízení v definovaném teplotním a časovém režimu.

 

Požární zkušebna PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí nabízí od května tohoto roku provedení zkoušek podle uvedeného předpisu. Bližší informace o zkouškách podá Ing. Hůzl (huzl@pavus.cz, tel. +420 736 483 803). Kromě toho nabízí PAVUS, a.s. zpracování rozšířené aplikace,  klasifikace funkčnosti kabelů, včetně podpůrné konstrukce a certifikaci tohoto systému.

 

Bližší informace podá Ing. Buchtová (buchtova@pavus.cz, tel. +420 603 289 407). Pro zájemce, kteří požadují výrobky tohoto druhu uplatnit na stavbách mimo ČR, nabízí PAVUS, a.s. odzkoušení systémů podle DIN 4102-12.

 

Zájemci o předpis si jej mohou objednat

písemně na adrese:

  PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9,

nebo elektronicky na adrese:  mail@pavus.cz.

Cena předpisu v elektronické nebo písemné podobě je jednotná 450,-Kč/výtisk bez DPH(19%).

V objednávce laskavě uveďte jednoznačně objednatele, včetně IČ (příp.také DIČ), který bude majitelem výtisku.

Tisknout: