českyEnglishDeutsch

Informace o spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem

31.5.2006

Od 1.1.2006 nabyl účinnosti zákon o ochraně utajovaných skutečností č. 412/2005 Sb. Podle tohoto zákona a souvisejících vyhlášek NBÚ uzavírá smlouvy o zajištění činnosti se zkušebnami resp. AO.

PAVUS , a.s. má s NBÚ uzavřenou smlouvu o zajišťování činnosti spočívající ve vydávání posudku vlastnosttí technického prostředku podle § 46 odst. 14 zákona . PAVUS, a.s. vydává posudky vlastností technického prostředku podle § 30 odst. 1 písm f) zákona, tj. zařízení elektrické požární signalizace .

 

Seznam podnikatelů, kteří mají uzavřenu smlouvu o zajištění činnosti naleznete zde.

Tisknout: