českyEnglishDeutsch

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON (č.183/2006)

24.5.2006

Dne 11.5.2006 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2007, s vyjímkou ustanovení § 143, 144, 145 a 151, která nabývají účinnosti dnem 1.července 2006, a s vyjímkou ustanovení § 102 odst.2, které nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2012.

Tisknout: