českyEnglishDeutsch

Oznámení představenstva o prohlášení akcií za neplatné

19.11.2018

Představenstvo společnosti PAVUS, a. s. se sídlem Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek, PSČ 19000, IČO: 60193174, spis. značka B. 2309 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“) v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 16. 6. 2017 o přeměně podoby všech 35.549 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovaných společností PAVUS, a. s. oznamuje akcionářům,

 

kteří přes výzvy uveřejněné v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.pavus.cz a výzvy zaslané na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů, neodevzdali ani v dodatečné přiměřené lhůtě listinné akcie a nesdělili číslo majetkového účtu k provedení přeměny jejich akcií na zaknihované akcie,

 

že ke dni 16. 11. 2018 prohlašuje tyto akcie za neplatné v souladu s § 534 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Akcie na jméno prohlášené představenstvem za neplatné budou zaevidovány v centrálním depozitáři cenných papíru na zvláštním technickém účtu emitenta. Zaknihovaný cenný papír, který jej nahrazuje, emitent v souladu s § 534 odst. 2 obč. zák. prodá ve veřejné dražbě.

 

Za neplatné bylo prohlášeno celkem 1.989 ks listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s číselným označením (od včetně – do včetně) reprezentující jednotlivé akcie, případně hromadné listiny:22631 - 22650; 22661 - 22700; 22711 - 22720; 26381 - 26430; 26441 - 26470; 26501 - 26580; 26591 - 26810; 26821 - 26830; 26841 - 26860; 26871 - 26900; 26931 - 26950; 26961 - 26990; 27001 - 27010; 27311 - 27330; 27351 - 27460; 27481 - 27510; 27531 - 27540; 27561 - 27680; 27721 - 27740; 27891 - 27910; 27921 - 27960; 28071 - 28080; 28201 - 28210; 28231 - 28250; 28311 - 28330; 28361 - 28400; 28481 - 28510; 29001 - 29048; 29053 - 29061; 29064 - 29086; 29089 - 29092; 29190 - 29200; 31001 - 31097; 32621 - 32642; 32649 - 32658; 32665 - 32711; 32713 - 32742; 32747 - 32790; 32795 - 32810; 32823 - 32914; 32917 - 32918; 32923 - 32940; 32947 - 32964; 32973 - 33000; 35001 - 35003; 35013 - 35042; 35053 - 35062; 35074 - 35089; 35096 - 35153; 35156 - 35211; 35216 - 35219; 35224 - 35293; 35300 - 35307; 35312 - 35319; 35324 - 35331; 35349 - 35350; 35356 - 35357; 35359 - 35364; 35371 - 35371; 35375 - 35380; 35382 - 35399; 35410 - 35413; 35420 - 35481; 35488 - 35491; 35500 - 35513; 35524 - 35525; 35542 – 35549.

Tisknout: