českyEnglishDeutsch

Rozšíření činností

3.1.2017

Rozhodnutím č.7/2016 ze dne 19.12.2016 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pověřuje PAVUS, a.s. k posuzování shody s technickými požadavky na vybrané stavební výrobky podle Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2002 Sb. a 215/2016 Sb.  Toto Rozhodnutí nahrazuje dřívější Rozhodnutí č. 46/2006 a reaguje tím na novelu tohoto nařízení vlády. PAVUS, a.s. – AO 216 tak nadále poskytuje výrobcům, distributorům a/nebo dovozcům služby v oblasti posuzování shody dříve i nově stanovených výrobků. Mezi nově stanovené výrobky patří zejména:

 

Pol. č. 10/14   Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost

pol. č. 10/16   Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru

pol. č. 10/17   Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru

Tisknout: