českyEnglishDeutsch
Dokumenty / Zpr@vodaj PAVUS


Přihlásit do aplikace

Neustálý rychlý a někdy až bouřlivý vývoj v oblasti technických norem, evropské i národní legislativy má za následek buď věnovat přespříliš času na sledování aktuálního stavu anebo pasivně čekat co Vás kde a kdy překvapí. Oba přístupy mají své výhody a nevýhody. Nabízí se však třetí možnost a to možnost, že za Vás bude někdo aktuální stav systematicky sledovat a Vám předloží nejpodstatnější informace, které mohou mít vztah k vaší činnosti, k vaší profesi nebo k oblasti Vašeho zájmu.

 

PAVUS, a.s., tento stav dlouhodobě monitoruje a na základě přání odborné veřejnosti navazuje na tradici dříve oblíbeného Aktual bulletinu. Přichází s nabídkou v poněkud pozměněné formě a s novým názvem :

 


„Zpr@vodaj PAVUS“.


 

Hlavním cílem tohoto zpravodaje je seznamovat zájemce s aktuálním vývojem v oblastech technické normalizace, jak na evropské (CEN) a mezinárodní (ISO) úrovni, tak na úrovni národní (ÚNMZ, ČNI a příslušné TNK), s informacemi z Evropského technického schvalování (EOTA), s důležitými rozhodnutími Rady, Komise a parlamentu EU a dalšími informacemi. Jsou to např. doporučení a pokyny Stálé komise pro stavebnictví, Technického výboru skupiny notifikovaných osob a vybraných sektorových skupin (NBG, SH 02, SG 07, ) a mnohé další. Zkrátka vše, co má souvislost s požadavky na výrobky, jejich uváděním na trh v zemích EU a specifiky při zabudovávání do staveb v ČR a to v oblasti zejména Požární bezpečnosti budov, stavebních výrobků, výrobků souvisejících s požární ochranou, požárně bezpečnostních zařízeních apod.

Informace jsou připravovány odbornými pracovníky PAVUS, a.s. a externími experty. Technickou a věcnou správnost posuzuje redakční rada.

 

Forma vydávání a distribuce Zpr@vodaje PAVUS je elektronická, tzn. že se informace dostanou k Vám téměř okamžitě. Připravili jsme pro Vás celkem deset oblastí, ve kterých budeme informace poskytovat :

 

 • Oblast 01 Právní předpisy, uvádění výrobků na trh, zabudovávání výrobků do stavby
 • Oblast 02 Reakce na oheň, šíření po povrchu, odkapávání, šíření požáru střešním pláštěm
 • Oblast 03 Požární odolnost stavebních konstrukcí (mimo uzávěrů otvorů), těsnění prostupů a spár
 • Oblast 04 Požární odolnost uzávěrů otvorů
 • Oblast 05 Vzduchotechnika, zařízení pro usměrňování pohybu kouře  a tepla
 • Oblast 06 Komíny, komínové systémy
 • Oblast 07 Stabilní hasicí zařízení, hydrantové a hadicové systémy, hasiva
 • Oblast 08 Elektrická požární signalizace
 • Oblast 09 Přenosné a pojízdné hasící přístroje
 • Oblast 10 Technické prostředky pro hasiče
 • Oblast 11 Kodex norem požární bezpečnosti staveb - Návrhové ČSN

 

Každou oblast si můžete objednat samostatně, kromě oblasti 01. Oblast 01 je základní a podává obecné informace, včetně doplňujících informací ke všem oblastem. Její objednání je proto nutné při jakékoli kombinaci objednávky ostatních oblastí.

Oblast 11 vychází od čísla 2/2009 a je pro všechny předplatitele zdarma.

Objednáním více oblastí najednou a na více elektronických adres můžete získat velmi zajímavé slevy.

 

 


Jak objednat ?


V případě, že Vás tato nabídka zaujala, budeme rádi pokud se na nás obrátíte s objednávkou.

 

Objednávku uskutečníte nejlépe vyplněním formuláře,

který naleznete zde

a který odešlete dle pokynů faxem, poštou nebo e-mailem.

 

V případě, že nemůžete učinit objednávku pomocí tohoto formuláře (nemáte na svém počítači nainstalován program Microsoft Excel) nebo Vám vzniknou jakékoli jiné potíže při vyplňování, zavolejte na číslo 286 019 587, kde s Vámi naše milé kolegyně rádi objednávku vyplní a případné problémy pomohou vyřešit.

 

Tuto objednávku zkontrolujeme, potvrdíme a zašleme Vám fakturu na příslušnou částku.

 

Zároveň Vás upozorňujeme, že na školství a hasičským záchranným sborům poskytujeme slevu ve výši 50%. Dále poskytujeme slevu různým sdružením a uskupením - jejich seznam a výši slevy naleznete přímo v objednávce.

 

POZOR. Autorizovaní inženýři (autorizované osoby v oboru požární bezpečnost staveb) mohou využít smlouvu, kterou PAVUS, a.s. uzavřela s IC ČKAIT, s.r.o. a získat informace ze všech oblastí zcela ZDARMA. Zájemci nevyplňují výše uvedenou objednávku, ale Licenční ujednání, které naleznou zde a vyplněné zašlou na IC ČKAIT dle infomací v tomto Licenčním ujednání uvedených.

 


Ukázkové číslo

jedné z oblastí

(konkrétně oblasti č.02 týkající se např.reakce na oheň)

naleznete zde