českyEnglishDeutsch
Dokumenty / Požární klasifikace-rozhodnutí/nařízení

Rozhodnutí a nařízení Komise,

kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků a klasifikace do tříd reakce na oheň a tříd chování střešních krytin a panelů,

bez zkoušení

 

 Kliknutím na "Číslo rozhodnutí/nařízení Komise" zobrazíte text dokumentu.

 

Forma

Číslo

Název

Datum vydání

Rozhodnutí 

96/603/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A "Bez příspěvku k požáru"

4.10.1996

2000/605/ES

26.9.2000

2003/424/ES

6.6.2003

 Konsolidované znění 96/603/ES

 12.6.2003

2003/43/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků

(desky na bázi dřeva, sádrokartonové desky, laminátové desky a konstrukční dřevo)

17.1.2003

2003/43/ECcorr

18.1.2003

2003/593/ES

7.8.2003

2006/673/ES

5.10.2006

2007/348/ES

15.5.2007

 Konsolidované znění 2003/43/ES

 23.5.2007

2005/610/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků

(lepené laminované dřevěné výrobky a laminátové, pružné textilní podlahoviny)

9.8.2005

2006/213/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva

6.3.2006

 2010/81/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky

 9.2.2010

 2010/82/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek

 9.2.2010

 2010/83/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu

 9.2.2010

 2010/85/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřice

 9.2.2010

 2010/737/EU Rozhodnutí komise, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem

 2.12.2010

 2010/738/EU Rozhodnutí komise, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny  

 2.12.2010

2000/553/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se hodnotí chování střešních krytin při vnějším požáru

6.9.2000

 2001/671/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stavoví klasifikace chování střech a střešních krytin při vnějším požáru

21.08.2001

 2005/823/ES

 22.11.2005

 Konsolidované znění 2001/671/ES

 25.11.2005

 

2005/403/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy chování střech a střešních krytin při vnějším požáru  

25.5.2005

2006/600/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem

4.9.2006

 2015/1936

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na ventilační kanály a potrubí určené k větrání vzduchem

 8.7.2015

 2015/1959 Systémy použitelné pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků pro kanalizační systémy

 1.7.2015

 2015/1958 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na geosyntetika a související výrobky

 1.7.2015

 Nařízení   1291/2014 EN 13986 zkoušení desek na bázi dřeva

 16.7.2014

EN 14915 zkoušení vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva
 1292/2014 EN 14342 zkoušení některých nepotahovaných dřevěných podlahovin

 17.7.2014

 1293/2014 EN 13658-1 klasifikace bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnitřní omítání

 17.7.2014

EN 13658-2 klasifikace bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnější omítání
EN 14353 klasifikace bez nutnosti zkoušení kovových lišt a profilů
 2016/364 Klasifikace reakce stavebních výrobků na oheň

 1.7.2015

 2017/1227 Podmínky klasifikace bez zkoušení lepených lamelových dřevěných výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukčních výrobků z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, co se týče jejich reakce na oheň, a o změně rozhodnutí 2005/610/ES

 20.3.2017

 2017/1228 Podmínky klasifikace bez zkoušení vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malt pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokud jde o jejich reakci na oheň

 20.3.2017

 2017/2293 Podmínky klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, ohledně reakce na oheň

 3.8.2017