českyEnglishDeutsch
Dokumenty / Technické návody


Technické návody


 

Technické návody jsou technickým dokumentem vypracovaným pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále NV312), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Účelem dokumentu je zajistit jednotný postup autorizovaných osob (AO) při posuzování shody. Jsou registrovány a archivovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

 

Více o technických návodech naleznete zde.

 

Potřebné návody si můžete stáhnout ze stránek koordinačního pracoviště činností zpracování technických návodů zde.