českyEnglishDeutsch
Menu / Pro akcionáře


Rozhodnutí o přeměně akcií | Stanovy společnosti


Informace pro akcionáře:


 

 

 VALNÉ HROMADY

Zápisy z valných hromad jsou akcionářům k dispozici na vyžádání v sídle společnosti

 

  • 12.06.2006 - Řádná valná hromada
  • 04.06.2007 - Řádná valná hromada
  • 30.05.2008 - Řádná valná hromada
  • 26.06.2008 - Mimořádná valná hromada
  • 18.05.2009 - Řádná valná hromada
  • 13.08.2009 - Mimořádná valná hromada
  • 25.06.2010 - Řádná valná hromada
  • 03.06.2011 - Řádná valná hromada
  • 01.06.2012 - Řádná valná hromada
  • 14.06.2013 - Řádná valná hromada
  • 20.06.2014 - Řádná valná hromada
  • 18.06.2015 - Řádná valná hromada
  • 17.06.2016 - Řádná valná hromada
  • 16.06.2017 - Řádná valná hromada
  • 15.06.2018 - Řádná valná hromada 

- Zápis

  • 14.06.2019 - Řádná valná hromada 

- Oznámení představenstva

  • 09.08.2019 - Řádná valná hromada

- Pozvánka na řádnou valnou hromadu

- Výroční zpráva společnosti

- Zpráva dozorčí rady společnosti

- Návrh na rozdělení zisku, Zdůvodnění návrhu představenstva

  na rozdělení zisku

- Návrh na výplatu dividend

 

- Oznámení protinávrhu akcionáře Ing. Petra Kořenka vč. stanoviska představenstva

 

- Protest proti usnesení valné hromady společnosti, Protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, Žádosti o vysvětlení - akcionáře Daniela Salamatina

- Stanovisko představenstva k protestu 

- Stanovisko představenstva k návrhu na rozdělení zisku 

- Zápis

  • 19.06.2020 - Řádná valná hromada

- Pozvánka na řádnou valnou hromadu

- Výroční zpráva společnosti

- Zpráva dozorčí rady společnosti

- Návrh na rozdělení zisku

- Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku

 

- Protest proti usnesení valné hromady společnosti, Protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, Žádosti o vysvětlení - akcionář OSMA-ČR-OJ017

  - Stanovisko představenstva k protestu

  - Stanovisko představenstva k návrhu na rozdělení zisku

- Zápis

  • 18.06.2021 - Řádná valná hromada

- Pozvánka na řádnou valnou hromadu

- Podklady pro akcionáře

- Protest proti usnesení Valné hromady PAVUS

- Stanovisko představenstva společnosti PAVUS 2021

- Vysvětlení představenstva společnosti PAVUS

- Příloha - žádost o vysvětlení ing. Petr Kořenek

- Protinávrh Jan Hejkal

- Žádost o vysvětlení Jan Hejkal

- Rozdělení zisku do roku 2019

- Zápis z VH 18.6.2021

- Prezence akcionářů VH 2021

 

  • 6.6.2022 - Řádná valná hromada

- Pozvánka na řádnou valnou hromadu

- Podklady pro akcionáře

- Protest k bodu 6 programu valné hromady PAVUS

- Stanovisko představenstva společnosti PAVUS k protestu OSMA22

- Zápis z VH 2022

- Prezence akcionářů z VH 2022