českyEnglishDeutsch
Menu / Kontakty


PAVUS, a.s.

IČO: 60193174

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

 


Oznámený subjekt 1391

Autorizovaná osoba AO 216

Požární zkušebna 1026

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků 3041

člen EGOLF


VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI :


  Výkonný ředitel

Ing. Jan TRIPES

Tel.: +420 286 019 586 Mobil: +420 607 774 395 E-mail: tripes@pavus.cz

  Vedoucí pobočky Praha - 1. zástupce výkonného ředitele

Ing. Jaroslav KOPEČNÝ 

Tel.: +420 286 019 513  E-mail: kopecny@pavus.cz

  Vedoucí pobočky Veselí nad Lužnicí - 2. zástupce výkonného ředitele

v současnosti neobsazeno

Tel.: +420 381 477 401  E-mail: louma@pavus.cz 


POBOČKA PRAHA (Sídlo společnosti): mapka


Prosecká 412/74, 190 00  Praha 9 - Prosek

Tel.: +420 286 019 587 E-mail: mail@pavus.cz Datová schránka: ft3fii7

Doprava :

  • metrem C do stanice Prosek, poté 5 minut pěšky nebo 1 zastávku autobusem do zastávky Nový Prosek (všechny autobusové linky směr Letňany)
  • autobusem 58, 140 ze zastávky Palmovka (metro B) do zastávky Nový Prosek
  • autobusem 136, 182, 195 (příp. 302, 375) ze zastávky Vysočanská (metro B) do zastávky Nový Prosek
 • Vyhledávání spojení :

Zeměpisná poloha:

 • Zeměpisná šířka - 50°7´12.984"N
 • Zeměpisná délka - 14°30´18.772"E


POBOČKA VESELÍ (Požární zkušebna): mapka


čtvrť J. Hybeše 879, 391 81  Veselí nad Lužnicí 

Tel.: +420 381 477 418, +420 381 581 128-9 E-mail: veseli@pavus.cz

Doprava (klikněte na název zastávky či popis spojení) : 

Zeměpisná poloha:

 • Zeměpisná šířka - 49°11´49.477"N
 • Zeměpisná délka - 14°43´11.949"E


STATUTÁRNÍ ORGÁN


Představenstvo

Předseda Ing. Jiří STUDNIČKA Tel.: +420 286 019 488  E-mail: studnicka@pavus.cz

Místopředseda Ing. Milan PÁLKA Tel.: +420 387 220 393  E-mail: palka@pavus.cz

Člen Ing. Miroslav ŠTĚPÁN

 Dozorčí rada

Předseda Ing. Alexandr TRINNER Tel.: +420 377 244 158  E-mail: trinner@pavus.cz

Člen Ing. Jana BUCHTOVÁ Tel.: +420 286 019 582  E-mail: buchtova@pavus.cz

Člen Ing. Jiřina SRBKOVÁ Tel.: +420 286 019 411  E-mail:

srbkova@pavus.cz


DETAILNÍ KONTAKTY ODPOVĚDNÝCH OSOB

Autorizovaná osoba AO 216, Oznámený subjekt 1391

Ing. Jan TRIPES

Tel.: +420 286 019 586  E-mail: tripes@pavus.cz

Akreditovaný Certifikační orgán pro certifikaci výrobků 3041

Ing. Jaroslav KOPEČNÝ Vedoucí CO pro výrobky

Tel.: +420 286 019 513  E-mail: kopecny@pavus.cz

Inspekční orgán

Ing. Jaroslav DUFEK Vedoucí inspekčního orgánu

Tel.: +420 286 019 581  E-mail: dufek@pavus.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1026 (Požární zkušebna)

Ing. Jiří KÁPL Vedoucí zkušebny

Tel.: +420 381 477 400  E-mail: kapl@pavus.cz

Ing. Mirko LOUMA Zástupce vedoucího zkušebny

Tel.: +420 381 477 401  E-mail: louma@pavus.cz 

 


Detailní kontakty - Pobočka Praha (Sídlo společnosti)

Ing. Zuzana ALDABAGHOVÁ

Tel.: +420 286 019 588 Mobil: +420 736 483 813 E-mail: aldabaghova@pavus.cz

pracovnice Centra technické normalizace

Certifikace výrobků, požární klasifikace výrobků (v oblasti: kabelové trasy)

 

Ing. Jana BUCHTOVÁ

Tel.: +420 286 019 582 Mobil: +420 603 289 407 E-mail: buchtova@pavus.cz  

Certifikace výrobků, požární klasifikace výrobků a konstrukcí, expertizní posudky (projednávání zakázek certifikace, klasifikace, expertíz a rozsahu zkoušek, poradenství k získání značky shody "CE" podle harmonizovaných norem a ETAG, značky "osvědčeno pro stavbu")

 

Ing. Jaroslav DUFEK

Tel.: +420 286 019 581 Mobil: +420 603 180 838 E-mail: dufek@pavus.cz  

Manažer Centra technické normalizace

Technická normalizace, řešení speciálních projektů, certifikace výrobků (v oblasti: stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, hasiva, technické prostředky a zařízení požární ochrany, věcné prostředky požární ochrany), zkoušení aktivních prvků požární bezpečnosti

 

Ing. Jiří HARUŠINEC

Tel.: +420 286 019 585 Mobil: +420 731 603 250 E-mail: harusinec@pavus.cz 

Certifikace výrobků, požární klasifikace výrobků (v oblasti: zařízení pro odvod kouře a tepla, ventilační a vzduchotechnická zařízení)

 

Ing. Radek HOFMAN

Tel.: +420 286 019 594 Mobil: +420 736 483 815 E-mail: hofman@pavus.cz

Certifikace výrobků (v oblasti: stabilní hasicí zařízení, výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a systémy detekce plynů, elektrická požární signalizace, technické prostředky a zařízení požární ochrany, věcné prostředky požární ochrany), Posuzovaní systémů řízení výroby

 

Ing. Magdalena CHARVÁTOVÁ, Ph.D.

Tel.: +420 286 019 531 Mobil: +420 603 226 748 E-mail: charvatova@pavus.cz

Certifikace výrobků, expertizní posudky, požární klasifikace výrobků a konstrukcí, rozšířené aplikace výsledků zkoušek, Eurokódy (v oblasti: okna, dveře, vrata, stavební kování, zárubně, sestavy vnitřních příček, požární uzávěry ostatní, výrobky pro zvýšení (příspěvky) požární odolnosti, požární přepážky, požární těsnění, požární nátěry, obklady, nástřiky, požární tměly a ucpávky, obkladové prvky)

 

Ing. Petra CHLOUBOVÁ Ph.D.

Tel.: +420 286 019 540 Mobil: +420 737 438 600 E-mail: chloubova@pavus.cz 

Certifikace výrobků, expertizní posudky, požární klasifikace výrobků, rozšířené aplikace výsledků zkoušek, stanovení rozsahu zkoušek (v oblasti: požární uzávěry, stavební výrobky ze skla, střešní světlíky/okna, sestavy vnitřních příček, zavěšené podhledy, požární těsnění, požární nátěry, obklady, nástřiky, požární tmely a ucpávky, obkladové prvky, střešní krytiny, střešní sestavy)

 

Ing. Petra JELÍNKOVÁ 

Tel.: +420 286 019 591 Mobil: +420 736 483 814 E-mail: jelinkova@pavus.cz 

Posuzovaní systémů řízení výroby, Certifikace výrobků (v oblasti: komíny, kovové vložky a kouřovody)

 

Ing. Jaroslav KOPEČNÝ 

Tel.: +420 286 019 513 Mobil: +420 731 442 425 E-mail: kopecny@pavus.cz 

Certifikace výrobků, expertizní posudky, požární klasifikace výrobků, rozšířené aplikace výsledků zkoušek, stanovení rozsahu zkoušek (v oblasti: požární uzávěry, sestavy lehkých obvodových plášťů, hydroizolační materiály, střešní krytiny, střešní sestavy), Posuzovaní systémů řízení výroby

 

Ing. Zdeňka STARÁ - externí spolupracovník PAVUS, a.s.

Mobil: +420 607 706 848 E-mail: stara@pavus.cz

Expertizní posudky, požární klasifikace výrobků a konstrukcí, rozšířené aplikace výsledků zkoušek, stanovení rozsahu zkoušek (v oblasti: okna, dveře, vrata, stavební kování, zárubně, výrobky ze skla, střešní světlíky/střešní okna, sestavy vnitřních příček, sestavy lehkých obvodových plášťů, fasádní obklady, požární uzávěry ostatní, výrobky pro zvýšení (příspěvky) požární odolnosti)

 

Ing. Jan KARPAŠ, CSc. - externí spolupracovník PAVUS, a.s.

Tel.: +420 281 017 336 Fax: +420 281 017 338

Eurokódy, experimentální hodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí, rozšířené aplikace výsledků zkoušek, výběr zkušebních vzorků a stanovení rozsahu zkoušek. 

 


Detailní kontakty - Pobočka Veselí (Požární zkušebna)


POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Ing. Jiří KÁPL

Tel.:+420 381 477 400 Mobil:+420 736 483 800 E-mail: kapl@pavus.cz  

Ing. Mirko LOUMA

Tel.:+420 381 477 401 Mobil:+420 736 483 801 E-mail: louma@pavus.cz  

Ing. Radek HRUŠKA

Tel.:+420 381 477 402 Mobil:+420 736 483 802 E-mail: hruska@pavus.cz

Ing. Jaroslav HŮZL

Tel.:+420 381 477 403 Mobil:+420 736 483 803 E-mail: huzl@pavus.cz 

Ing. Jiří BRADÁČ

Tel.:+420 381 477 409 Mobil:+420 736 483 809 E-mail: bradac@pavus.cz

František ČEČKA

Tel.:+420 381 477 406 Mobil:+420 736 483 806 E-mail: cecka@pavus.cz

Ing. Jiří VANĚK

 Tel.:+420 381 477 412 Mobil:+420 736 483 812 E-mail: vanek@pavus.cz

Bc. Jakub VYSKOČIL

 Tel.:+420 381 477 408 Mobil:+420 736 483 808 E-mail: vyskocil@pavus.cz

Ing. Vojtěch BROŽA

Tel.:+420 381 477 413 Mobil:+420 734 166 380 E-mail: broza@pavus.cz

 

REAKCE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA OHEŇ

Mgr. Ladislav MĚSTKA

Tel.:+420 381 477 416 Mobil:+420 736 483 816 E-mail: mestka.pavus.cz

Vladimír BENEŠ

Tel.:+420 381 477 405 Mobil:+420 736 483 805 E-mail: benes@pavus.cz 

Ing. Pavla HEJNÁ

Tel.:+420 381 477 411 Mobil:+420 734 358 660 E-mail: hejna@pavus.cz

Ing. Lenka SOBOTOVÁ

Tel.: +420 381 477 410 Mobil:+420 734 166 381 E-mail: sobotova@pavus.cz

 

KOUŘOTĚSNOST POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Ing. Radek HRUŠKA (kontakty viz výše)

Ing. Jiří BRADÁČ (kontakty viz výše)

Ing. Vojtěch BROŽA (kontakty viz výše)

 

POŽÁRNÍ ZKOUŠKY KABELŮ A KABELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Ing. Jaroslav HŮZL (kontakty viz výše)

Pavel DUŠÁK

Tel.:+420 381 477 417 Mobil:+420 736 483 817 E-mail: dusak@pavus.cz

František ČEČKA (kontakty viz výše)

 

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE

Ing. Radek HRUŠKA (kontakty viz výše)

Pavel DUŠÁK  (kontakty viz výše)

Ing. Jiří BRADÁČ (kontakty viz výše)

Ing. Vojtěch BROŽA (kontakty viz výše)

 

ODKAPÁVÁNÍ HMOT Z PODHLEDŮ, ŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

František ČEČKA (kontakty viz výše)

Vladimír BENEŠ (kontakty viz výše)

 

KOMÍNY

Pavel DUŠÁK (kontakty viz výše)

František ČEČKA (kontakty viz výše)

 

MECHANICKÉ ZKOUŠKY KONSTRUKCÍ, BEZPEČNOSTNÍ ÚSCHOVNÉ OBJEKTY

Ing. Jaroslav HŮZL (kontakty viz výše) 

Pavel DUŠÁK (kontakty viz výše)

 

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Ing. Jaroslav DUFEK (kontakty viz výše)

Vladimír BENEŠ (kontakty viz výše)

František ČEČKA (kontakty viz výše)

 

POŽÁRNĚ TECHNICKÁ LABORATOŘ

Ing. Pavla HEJNÁ (kontakty viz výše) 

Mgr. Ladislav MĚSTKA (kontakty viz výše) 

Vladimír BENEŠ (kontakty viz výše) 

Ing. Lenka SOBOTOVÁ (kontakty viz výše) 

 

BEZPEČNOSTNÍ ÚSCHOVNÉ OBJEKTY

Ing. Jaroslav HŮZL (kontakty viz výše)