českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti / Autorizovaná osoba AO 216 (NV 173)

Ke stažení:

Autorizace

Žádost o výkon činnosti autorizované osoby - dle NV 173/1997 Sb.


AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 


Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil společnosti PAVUS, a.s., v souladu s § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změněně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

 

Rozsah autorizace PAVUS, a.s., je dán rozhodnutím ÚNMZ č. 6/2004 ze dne 16. února 2004 pro následující výrobky z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb.:

  • hasiva (kromě vody bez přísad);
  • požární hadice;
  • požární proudnice a požární armatury