českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti / Požární zkušebna 1026

Ke stažení:

Osvědčení o akreditaci

 


POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA 1026


 

Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí je akreditovanou zkušební laboratoří č. 1026. Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

 

Předmětem zkoušek jsou:

 

 • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň, včetně podlahových krytin  – zkouška SBI, zkouška nehořlavosti, zkouška malým zdrojem plamene, stanovení spalného tepla, stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla, stanovení reakce na oheň zavěšených podhledů. dřevěných podlahovin a napínaných podhledů
 • Zkoušení požární odolnosti stavebních konstrukcí – stěny, podhledy, závěsové stěny, stropy a střechy, nosníky, sloupy, balkony a rampy, schodiště, provozní instalace (vzduchotechnická potrubí, požární klapky, těsnění prostupů, těsnění spár, kabelové ucpávky, těsnicí systémy prostupů potrubí požárně dělicími konstrukcemi, zdvojené podlahy a duté mezistropy, dopravníkové systémy a jejich uzávěry),  betonové konstrukce, ocelové prvky, dřevěné konstrukce; dveřní a uzávěrové soustavy, kouřotěsnost požárních uzávěrů, výtahové šachetní dveře
 • Zkoušení požárně technických a mechanických vlastností stavebních výrobků a konstrukcí – stanovení šíření požáru střešním pláštěm, odolnost proti požáru bezpečnostních úschovných objektů, odolnost dveří, oken, rolet, okenic proti svislému zatížení, proti statickému kroucení; proti nárazu měkkým a těžkým tělesem, proti nárazu tvrdým tělesem, proti opakovanému otevírání a zavírání, hodnocení odkapávaní hmot z podhledů stropů a střech, zkoušení komínů a komínových vložek
 • Zkoušení požárně bezpečnostních zařízení – zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla: zkouška spolehlivosti, zkouška otevírání při zatížení, zkouška při nízké teplotě okolí, zkouška při zatížení větrem, zkouška při působení tepla, ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla: zkouška výkonnosti ventilátorů při vysoké teplotě, zkouška provozu pod zatížením 
 • Zkoušení komínů a komínových vložek
 • Zkoušení kabelů a kabelových nosných konstrukcí – stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí, zkoušky šíření plamene, určení stupně kyselosti plynů během hoření kabelů, měření hustoty kouře, zkoušky celistvosti kabelů
 • Zkoušení technických prostředků a zařízení požární ochrany, včetně zkoušek hasiv:
   • Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti komponent stabilních hasicích zařízení, požárních proudnic, hadic, armatur;
   • Měření průtoků a výstřikových charakteristik komponent stabilních hasicích zařízení, požárních proudnic, armatur;
   • Zkoušky vlivu tepla a chladu na správnou funkci komponent stabilních hasicích zařízení;
   • Zjištění rozměrů a hmotnosti požárně bezpečnostních zařízení, technických prostředků požární ochrany;
   • Měření ovládacích momentů a sil požárních proudnic a armatur;
   • Zkoušení odolnosti proti korozi hadicových systémů;
   • Zkoušky mechanické odolnosti hadicových systémů;
   • Stanovení kvalitativních parametrů pěnidel;
   • Stanovení hasicí schopnosti hasicích přístrojů, hasicích systémů, hasiv, hasicích roušek;
   • Stanovení fyzikálně chemických vlastností hasicích prášků;
   • Funkční zkoušky elektrické požární signalizace.
 • Zkoušení požárně technických charakteristik hmot, látek materiálů a výrobků – plastů, textilních materiálů, materiálů pro konstrukci letadel, lodí, kolejových a silničních vozidel, kabelů, čalouněného nábytku, ochranných pracovních prostředků, nebezpečných látek, přípravků a odpadů a řady dalších výrobků podle mezinárodních EN a ISO, českých i zahraničních zkušebních norem a předpisů. Na stavebních výrobcích provádí zejména následující zkoušky:
   • Stupeň hořlavosti stavebních hmot (podle již zrušené ČSN 73 0862, která je nahrazena ZP 28/2004);
   • Index šíření plamene po povrchu stavebních hmot (podle ČSN 73 0863);
   • Výhřevnost hmot (podle ČSN ISO 1928 a ČSN EN ISO 1716 pro stanovení Eurotříd A1, A1fl, A2, A2fl);
   • Vertikální šíření plamene po stavebních hmotách a konstrukcích (podle ISO 5658-4);
   • Nehořlavost stavebních hmot (podle ČSN 73 0861, ČSN EN ISO 1182 pro stanovení Eurotříd A1, A1fl, A2, A2fl);
   • Zápalnost stavebních hmot (podle ČSN EN ISO 11925-2 pro stanovení Eurotříd B, Bfl, C, C1fl, D, Dfl, E, Efl);
   • Šíření plamene po podlahových krytinách při působení zdroje sálavého tepla (podle DIN 4102-14 a ČSN EN ISO 9239-1 pro stanovení Eurotříd A2fl, Bfl, Cfl, Dfl);
   • Zapalitelnost koberců metaminovou tabletou podle ISO 6295 a ČSN 80 4413, žhavou maticí podle BS 4790 a ČSN 80 4414; Zapalitelnost plošných textilií a plastových fólií (podle ČSN EN ISO 6940 a ČSN EN 1101);
   • Zapalitelnost plošných textilií a plastových folií (podle ČSN EN ISO 6940 a ČSN EN 1101)
   • Zapalitelnost čalouněného nábytku (podle ČSN EN 1026-1, ČSN EN 1026-2;
   • Vznětlivost materiálů podle ČSN 64 0149;
   • Body vzplanutí a hoření, teplota vznícení, stanovení třídy nebezpečnosti a skupiny vznícení podle ČSN 65 0201, ČSN 33 0371, IEC 79-4, ČSN EN 57, ČSN EN 22719, ČSN 65 6212, ČSN 65 6065, ISO 3679
 • Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru :
   • Stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí - systémů v případě požárů (ZP-27/2006, DIN 4102-12);
   • Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu (ČSN IEC 60331-21, ČSN IEC 60331-23, ČSN IEC 60331-25);
   • Zkoušky vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů (ČSN EN 50266-2-1, ČSN EN 50266-2-2, ČSN EN 50266-2-3, ČSN EN 50266-2-4, ČSN EN 50266-2-5);
   • Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů (ČSN EN 50267-2-2)Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek (ČSN EN 50268-2, ČSN EN 61034-2).