českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti / Inspekční orgán


INSPEKČNÍ ORGÁN

Předmětem činnosti inspekčního orgánu je inspekční činnost typu A v oblasti požárně bezpečnostních zařízení a ochrany konstrukcí ve stavbách:

  • inspekce sprinklerových stabilních hasicích zařízení,
  • inspekce protipožárních nátěrů na ocelových konstrukcích,
  • inspekce protipožárních nástřiků na ocelových konstrukcích.

 

Inspekční orgán může vystupovat jako třetí nezávislá strana např. pro rozhodčí účely, pro potvrzení současného stavu předávaného, provozovaného nebo přejímaného předmětu, kterým mohou být požárně bezpečnostní zařízení jako celek, část celku nebo případně pouze dokumentace.

 

Inspekce je prováděna v rozsahu specifikovaném zadavatelem.

 

Kromě výše uvedených akreditovaných postupů provádí inspekční orgán i inspekce dosud neakreditovanými postupy, jejichž zařazení a případné další rozšíření se bude vyvíjet na základě poptávky.

 

Tuto službu mohou využívat:

  • orgány státní správy (Hasičské záchranné sbory, Česká obchodní inspekce,...)
  • podnikatelské subjekty (dodavatelé požárně bezpečnostních zařízení, provozovatelé, uživatelé, nabyvatelé nebo majitelé objektů, pojišťovny,...)