českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti / Certif.orgán pro výrobky 3041

Ke stažení:

Osvědčení o akreditaci

Přílohy k osvědčení

Žádost o výkon činnosti certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků


CERTIFIKAČNÍ ORGÁN 3041

pro certifikaci výrobků


 

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků byl akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17065 a po zjištění, že certifikační orgán je odborně způsobilý objektivně a nezávisle vykonávat certifikaci v rozsahu předmětu akreditace.

Předmětem akreditace je certifikace výrobků v oblasti stavebních, požárně bezpečnostních zařízení a chemických výrobků a požární klasifikace stavebních výrobků v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci.

Certifikační orgán certifikuje stavební výrobky regulované sféry, tj.výrobky podle příslušných nařízení vlády, ale také výrobky neregulované sféry, tj. provádí tzv. nepovinnou certifikaci např. pro marketingové účely.

 

Mezi zákazníky vyhledávající služby certifikace jsou výrobci, dovozci i distributoři následujících skupin výrobků:

 

 • Stavební výrobky a prvky jako např.:
  • montované stavby ze dřeva, plastů nebo kovů, dveře, okna, podlahové krytiny, obklady, desky, listy, filmy, folie a pásy z plastů i jiných materiálů, výrobky stavebního truhlářství a tesařství; 
  • tabulové sklo, ploché sklo (ohýbané, zabroušené, ryté, zrcadla), rohože, rouna, matrace, desky apod.netkané výrobky ze skleněných vláken, stavební sklo (dlaždice, desky, cihly, pěnové izolační sklo); 
  • krytinové tašky, obkladačky, dlaždice, cihly, tvárnice a podobné výrobky z cementu, betonu, přírodního nebo umělého kamene (též vyztužené), výrobky ze sádry pro stavební účely; 
  • cementy, malty, betony a podobné směsi žáruvzdorné i ostatní; 
  • výrobky z cementu, betonu, umělého kamene, sádry, asfaltu, osinku a směsí, výrobky z jiných materiálů;
  • trouby, trubky, hadice;
  • konstrukce a jejich díly ze železa, oceli, hliníku nebo plastů;
  • zámky a kování, spojovací materiály;
  • armatury, klimatizační zařízení, ventilátory (kromě stolních), díly chladicích a mrazicích čerpadel a tepelných čerpadel
  • pryžové výrobky
  • výrobky z plastů pro stavebnictví
  • keramické výrobky žáruvzdorné

 

 • Požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany jako např.:
  • stabilní hasicí zařízení, samočinné hasicí systémy, požární hydranty, protivýbuchové systémy;
  • zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla při požáru, zařízení pro nucený nebo přirozený odvod kouře a tepla, kouřové klapky, kouřotěsné dveře;
  • elektrická požární signalizace; 
  • požární proudnice a armatury; 
  • hasiva
  • požární čerpadla
 • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 
 • Ostatní výrobky jako např.:
  • hořlavé kapaliny; 
  • nátěrové barvy; 
  • ostatní chemické produkty

 

Po dohodě lze provést i další, neakreditované činnosti.

Detailní rozsah akreditace je uveden v Příloze k osvědčení (viz. odkaz v záhlaví)