českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti / Oznámený subjekt 1391

Ke stažení:

Oprávnění

Žádost o výkon činnosti oznámeného subjektu

 


OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 


Oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen "CPR").

NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System

Rozsah podle skupin výrobků viz níže.  


Toto oprávnění udělil společnosti PAVUS, a.s. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle § 11b odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pří výkonu níže uvedených činností používá PAVUS, a.s. identifikační číslo 1391.

 

OPRÁVNĚNÍ

Dveře, vrata a otvíravá okna

ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře

Komíny,kouřovody

a specifické výrobky, prefabrikované komíny

ČSN EN 1457:2000 - Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody  
ČSN EN 1806:2007 - Komíny - Pálené /keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1856-1:2010 - Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
ČSN EN 1856-2:2010 - Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
ČSN EN 1857:2010 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
ČSN EN 1858:2010 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 12446:2004 - Komíny - Konstrukční díly - prvky komínového pláště z betonu
ČNE EN 13063-1+A1:2008 - Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
ČSN EN 13063-2+A1:2008 - Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody  při mokrém provozu
ČSN EN 13069:2006 - Komíny - Pálené/Keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13084-5:2006 - Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků
ČSN EN 14471:2006 - Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14989-1:2008 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálové nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

Výrobky ze sádry:

sádrové desky a tence

laminované podhledové

prvky, sádrovláknité

desky a kompozitní panely (lamináty),

tvárnice, podhledové

prvky a omítky, včetně příslušných doplňkových

výrobků

ČSN EN 520+A1:2010 - Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12859:2011 - Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12860:2011 - Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13279-1:2009 -Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13658-1:2006 - Kovové pletivo a lišty - Definice , požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
ČSN EN 13658-2:2006 - Kovové pletivo a lišty - Definice , požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání
ČSN EN 13950:2006 - Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13963:2005 - Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební  metody
ČSN EN 14190:2005 - Upravené výrobky ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14195:2005 - Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14209:2006 - Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14246:2006 - Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14496:2006 - Sádrová lepidla pro tepleně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

Instalační sestavy pro

potlačení a hašení požáru, součásti systémů pro 

potlačení a hašení požáru

ČSN EN 671-1:2002 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
ČSN EN 671-2:2002 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
ČSN EN 12259-1+A1:2002 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery
ČSN EN 12259-2:2000 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro spinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice
ČSN EN 12259-3:2001 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro spinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice
ČSN EN 12259-4:2001 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro spinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony
ČSN EN 12259-5:2003 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro spinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody
ČSN EN 12094-1:2004 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídící a zpožďovací zařízení
ČSN EN 12094-2:2004 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídící a zpožďovací zařízení
ČSN EN 12094-3:2003 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení
ČSN EN 12094-4:2005 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče
ČSN EN 12094-5:2006 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče
ČSN EN 12094-6:2006 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení
ČSN EN 12094-7:2002 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení
ČSN EN 12094-8:2006 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro propojovací součásti
ČSN EN 12094-13:2002 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily
ČSN EN 14339:2006 - Požární hydranty podzemní
ČSN EN 14384:2006 - Požární hydranty nadzemní

Instalační sestavy pro

řízení požáru: systémy -

sestavy pro odvod kouře

a tepla

ČSN EN 12101-1:2006 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany
ČSN EN 12101-2:2004 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
ČSN EN 12101-3:2003 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy,

s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované

pro vnitřní nebo vnější nosné

ČSN EN 13986:2005 - Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení

Tepelněizolační výrobky -

hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě

ČSN EN 13171:2009 - Tepelně izolační vyýrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

Stavební kování pro dveře a vrata: pro použití při dělení

na požární/kouřové

úseky  a na únikových cestách

ČSN EN 179:2008 - Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1125:2008 - Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1154:1998 - Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1155:1998 - Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1158:1998 - Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1935:2002 - Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

Sestavy lehkých

obvodových plášťů - jako vnější stěny, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň

ČSN EN 13830:2004 - Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Geosyntetika - membrány

a textilie, geotextilie, geokompozita, geomřížky, geomembrány, geosítě

ČSN EN  13251:2001 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
ČSN EN 13256:2001 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

Konstrukční výrobky

z rostlého dřeva

ČSN EN 14081-1:2006 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 14250:2010 - Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Zdicí prvky kategorie I -

ve stěnách, sloupech a příčkách

ČSN EN 771-1:2011- Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-2:2011 - Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískovcové zdicí prvky
ČSN EN 771-3:2011 - Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-4:2011 - Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
ČSN EN 771-5:2011 - Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6:2011 - Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

Výrobky pro tuhé

podlahové povrchy -

dlažební prvky,

dlaždice, mozaiky,

parkety, deskové

nebo mřížové kryty, podlahové rošty,

tuhé laminované podlahoviny,

výrobky na bázi dřeva

ČSN EN 12057:2005 - Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadvky
ČSN EN 12058:2005 - Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky
Pružné a textilní podlahoviny ČSN EN 14041:2005 - Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

Podlahové stěrkové

materiály (pro vnitřní

použití)

ČSN EN 13813:2003 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

Střešní krytiny

a doplňkové výrobky

ČSN EN 490:2005 - Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku
ČSN EN 492:2005 - Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 494+A3:2007 - Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 534+A1:2010 - Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 544:2011 - Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 1304:2005 - Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
ČSN EN 14716:2005 - Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14782:2006 - Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky
ČSN EN 14783:2006 - Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

Systémy pro přístup

na střechu, lávky a stupadla, střešní bezpečnostní háky a kotvení

ČSN EN 516:2006 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně
ČSN EN 517:2006 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky
ČSN EN 12951:2005 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Obkladové prvky

(ve vnitřních nebo

vnějších zavěšených podhledech)

ČSN EN 1469:2005 -Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky
ČSN EN 12057:2005 -Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky
Šindele (jako vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů) ČSN EN 12467:2005 - Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Fasádní obklady (jako

vnitřní nebo vnější

povrchové úpravy stěn

nebo stropů)

ČSN EN 14915:2007 - Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení

Hydroizolační vrstvy,

parotěsné vrstvy,

hydroizolační pásy a fólie,

Střešní hydroizolační pásy

a fólie (v budovách)

ČSN EN 13707+A2:2010 - Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13956:2006 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13970:2005 - Hydroizolační pásy a fólie -Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13984:2005 - Hydroizolační pásy a fólie -Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13967:2005 - Hydroizolační pásy a fólie -Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13969:2005 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky
ČSN EN 14909:2006 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky
ČSN EN 14967:2006 - Hydroizolační pásy a fólie -Asfaltové pásy vkládané  do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

Hydroizolační pásy

a fólie, hydroizolační vrstvy

ČSN EN 13967:2005 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13969:2005 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky
ČSN EN 14909:2006 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky
ČSN EN 14967:2006 - Hydroizolační pásy a fólie -Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Střešní hydroizolační

pásy a fólie

ČSN EN 13707+A2:2010 - Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13956:2006 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
Parotěsné vrstvy ČSN EN 13970:2005 - Hydroizolační pásy a fólie -Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13984:2005 - Hydroizolační pásy a fólie -Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

Střešní hydroizolační

pásy a fólie

ČSN EN 13707+A2:2010 - Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13956:2006 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

Prefabrikované výrobky

z obyčejného/lehkého

betonu a autoklávovaného pórobetonu

ČSN EN 13224+A1:2008 - betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky
ČSN EN 13225:2005 - Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky
ČSN EN 13693:2005 - Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky 
ČSN EN 13747+A2:2010 - betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
ČSN EN 13978-1:2006 - Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu
ČSN EN 14843:2008 - Betonové prefabrikáty - Schodiště
ČSN EN 14991:2008 - betonové prefabrikáty - Základové prvky
ČSN EN 14992:2008 - Betonové prefabrikáty - stěnové prvky

Výrobky pro ochranu

a opravu betonu

ČSN EN 1504-2:2006 - Výrobky pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice a požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany pocrchu betonu
ČSN EN 1504-3:2006 - Výrobky pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice a požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí bez statické funkce 
ČSN EN 1504-4:2006 - Výrobky pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice a požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování  
ČSN EN 1504-6:2007 - Výrobky pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice a požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů.