českyEnglishDeutsch
Menu / Pro akcionáře / Rozhodnutí o přeměně akcií

Oznámení o rozhodnutí valné hromady o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva k předložení listinných akcií v dodatečné lhůtě

 

Představenstvo společnosti PAVUS, a. s., sídlo Praha 9 - Prosek, Prosecká 412/74, PSČ 190 00, IČO: 60193174, spis. značka B. 2309 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“) oznamuje, že dne 17. 7. 2017 byla do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsána změna akcií Společnosti na zaknihované akcie, ke které došlo na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti.

 

Společnost vyzvala všechny své akcionáře, aby nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění řádné lhůty v Obchodním věstníku dne 2. 3. 2018 odevzdali veškeré své listinné akcie vydané Společností osobě pověřené k převzetí akcií za Společnost, a to společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, identifikační číslo 277 58 419.

 

Jelikož pověřené osobě dosud nebyly odevzdány všechny listinné akcie emitované Společností, představenstvo Společnosti tímto ve smyslu § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, určuje dodatečnou lhůtu k jejich odevzdání v délce dvou měsíců od zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. 

 

Každý akcionář je povinen akcie odevzdat společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. na adrese:

  • Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (administrativní centrum PLATINIUM) a to v pondělí nebo středu (pokud se jedná o pracovní den) vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Kontakt: corporate@cyrrus.cz, tel: +420 538 705 786 nebo 742, anebo
  • na pobočce na adrese Na Florenci 2116/15 (Florentinum recepce A) 110 00 Praha 1, po předchozí telefonické domluvě na tel: +420 221 592 361.

 

Každý akcionář Společnosti je povinen při odevzdávání listinných akcií sdělit pověřené osobě CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. číslo svého majetkového účtu (včetně typu účtu) vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie Společnosti, a zároveň identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen.

 

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje své akcionáře, že pokud ve výše stanovené dodatečné lhůtě své listinné akcie výše uvedeným způsobem nepředloží, prohlásí je Společnost za neplatné a zaknihované akcie, které akcie prohlášené za neplatné nahradí, budou prodány s odbornou péčí v souladu s § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Představenstvo Společnosti